ΥγροβιότοποςΥγροβιότοπος (κατά την Βιολογία), ή αλλιώς υγρότοπος (κατά την εδαφολογία) ονομάζεται κάθε τόπος που καλύπτεται μόνιμα ή εποχικά από ρηχά νερά ή που δεν καλύπτεται ποτέ από νερά αλλά έχει υγρό υπόστρωμα για μεγάλο διάστημα του έτους.

Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη με ποώδη βλάστηση, από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από τυρφώδεις γαίες ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι μόνιμα ή προσωρινά κατακλυζόμενες από νερό το οποίο είναι στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες τις εκτάσεις που καλύπτονται από θαλασσινό νερό το βάθος του οποίου κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Ουσιώδη γνωρίσματα της μεταβατικής ζώνης που παρεμβάλλεται μεταξύ των μόνιμα κατακλυσμένων και των καθαρά χερσαίων περιοχών είναι η παρουσία υδροχαρούς βλάστησης και η ύπαρξη υδρομορφικών εδαφών, δηλαδή εδαφών που ανέπτυξαν ειδικά γνωρίσματα ως αποτέλεσμα της υψηλής υπόγειας στάθμης νερού (Σύμβαση Ραμσάρ (Ramsar)).

Φυσικοί Υγροβιότοποι


 1. Ποταμοί και ρυάκια με συνεχή ροή
 2. Δέλτα ποταμών
 3. Ποτάμιες πλημμυρογενείς πεδιάδες
 4. Λίμνες γλυκού νερού
 5. Υφάλμυρες λίμνες και έλη
 6. Λιμνούλες με έλη γλυκού νερού
 7. Έλη με θάμνώδη βλάστηση
 8. Δάσος σε έλος γλυκού νερού
 9. Τυρφώδεις γαίες ή έλη με τυρφώδη πυθμένα
 10. Αλπικοί υγρότοποι και υγρότοποι τούνδρας
 11. Πηγές γλυκού νερού, οάσεις
 12. Γεωθερμικοί υγροβιότοποι

Τεχνητοί Υγροβιότοποι


 1. Περιοχές αποθήκευσης νερού (ταμιευτήρες) που δημιουργούνται με φράγματα
 2. Λιμνούλες αγροκτημάτων
 3. Λιμνούλες υδατοκαλλιεργειών
 4. Υγρότοποι εκμετάλλευσης αλατιού (τηγάνια αλυκών, αλυκές)
 5. Υγρότοποι απο εκσκαφές σε λατομεία και ορυχεία
 6. Υγρότοποι για επεξεργασία λυμμάτων
 7. Εποχικώς κατακλυζόμενες γαίες

Βλέπε επίσης

Κατηγορίες: Οικοσυστήματα | Εδαφολογία | Ποτάμιες και λιμνιαίες γεωμορφές | Υδάτινα σώματα | Ενδιαίτημα | Περιβαλλοντική ορολογία


Ημερομηνια: 15.03.2021 07:47:52 CET

πηγή: Wikipedia (συγγραφείς [ιστορία])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

αλλαγές: Όλες οι εικόνες και τα περισσότερα στοιχεία σχεδίασης που σχετίζονται με αυτές, καταργήθηκαν. Μερικά εικονίδια αντικαταστάθηκαν από το FontAwesome-Icons. Ορισμένα πρότυπα καταργήθηκαν (όπως "άρθρο χρειάζεται επέκταση) ή εκχωρήθηκαν (όπως" hatnotes "). Τα μαθήματα CSS καταργήθηκαν ή εναρμονίστηκαν.
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι της Wikipedia που δεν οδηγούν σε άρθρο ή κατηγορία (όπως "Redlinks", "links to the edit page", "links to portal") καταργήθηκαν. Κάθε εξωτερικός σύνδεσμος έχει ένα επιπλέον εικονίδιο FontAwesome. Εκτός από μερικές μικρές αλλαγές του σχεδιασμού, καταργήθηκαν τα μέσα πολυμέσων, οι χάρτες, τα πλαίσια πλοήγησης, οι εκφωνούμενες εκδόσεις και οι μικρο-μορφοποιήσεις Geo.

Παρακαλώ σημειώστε: Επειδή το δεδομένο περιεχόμενο λαμβάνεται αυτόματα από τη Wikipedia τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια μη αυτόματη επαλήθευση ήταν και δεν είναι δυνατή.
επικοινωνήστε μαζί μας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
δείτε επίσης: νομική ειδοποίηση & πολιτική απορρήτου.