ΠοιμέναςΟ όρος ποιμένας, όπως και ο αντίστοιχος λατινογενής πάστορας — αμφότεροι κατά κυριολεξία σημαίνουν «βοσκός» —, χρησιμοποιείται ως εκκλησιαστικός τίτλος-αξίωμα σε διάφορες Χριστιανικές εκκλησίες.

Η λέξη ποιμένας φαίνεται πως χρησιμοποιόταν και από την Αποστολική εκκλησία των πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού. Συγκεκριμένα ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Εφεσίους γράφει: «Έδωσε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και δασκάλους». (Εφεσίους 4:11, ΝΜΦ).

Σήμερα, οι Ευαγγελικοί και οι Πεντηκοστιανοί, χρησιμοποιούν ευρέως τον τίτλο του Ποιμένα, χαρακτηρίζοντας έτσι τον Επίσκοπο ή υπεύθυνο Πρεσβύτερο κάθε τοπικής εκκλησίας.

Η Καινή Διαθήκη περιγράφει τον Ιησού Χριστό ως τον πρώτιστο «ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν». (1 Πέτρου 2:25)
Κατηγορίες: Χριστιανικοί θρησκευτικοί τίτλοι και βαθμοί | Βοσκοί


Ημερομηνια: 15.03.2021 11:47:43 CET

πηγή: Wikipedia (συγγραφείς [ιστορία])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

αλλαγές: Όλες οι εικόνες και τα περισσότερα στοιχεία σχεδίασης που σχετίζονται με αυτές, καταργήθηκαν. Μερικά εικονίδια αντικαταστάθηκαν από το FontAwesome-Icons. Ορισμένα πρότυπα καταργήθηκαν (όπως "άρθρο χρειάζεται επέκταση) ή εκχωρήθηκαν (όπως" hatnotes "). Τα μαθήματα CSS καταργήθηκαν ή εναρμονίστηκαν.
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι της Wikipedia που δεν οδηγούν σε άρθρο ή κατηγορία (όπως "Redlinks", "links to the edit page", "links to portal") καταργήθηκαν. Κάθε εξωτερικός σύνδεσμος έχει ένα επιπλέον εικονίδιο FontAwesome. Εκτός από μερικές μικρές αλλαγές του σχεδιασμού, καταργήθηκαν τα μέσα πολυμέσων, οι χάρτες, τα πλαίσια πλοήγησης, οι εκφωνούμενες εκδόσεις και οι μικρο-μορφοποιήσεις Geo.

Παρακαλώ σημειώστε: Επειδή το δεδομένο περιεχόμενο λαμβάνεται αυτόματα από τη Wikipedia τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια μη αυτόματη επαλήθευση ήταν και δεν είναι δυνατή.
επικοινωνήστε μαζί μας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
δείτε επίσης: νομική ειδοποίηση & πολιτική απορρήτου.