Πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων της ΕλλάδαςΟι πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα γράμματα Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, που είναι κοινά στο ελληνικό και στο λατινικό αλφάβητο.

Στο τελευταίο σύστημα η πινακίδα για τα αυτοκίνητα αποτελείται από τρία γράμματα και τέσσερις αριθμούς και έχουν τη μορφή ΧΧΧ-0000. Στις μοτοσικλέτες η πινακίδα αποτελείται από τρία γράμματα και από έναν έως τρεις αριθμούς. Τα δύο πρώτα γράμματα αντιπροσωπεύουν τον νομό, ακριβέστερα την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικoινωνιών της Νομαρχίας, όπου εκδόθηκε η πινακίδα ή υποδεικνύουν ειδική κατηγορία.

Οι πινακίδες είναι λευκού χρώματος με μαύρα γράμματα. Για μερικές ειδικές κατηγορίες εκδίδονται πινακίδες με άλλο χρωματισμό. Οι νεότερες πινακίδες «ευρωπαϊκού τύπου», από το 2004 και μετά, αριστερά έχουν ένα μπλε πεδίο με την ευρωπαϊκή σημαία και το διεθνές αυτοκινητιστικό σήμα της Ελλάδας (GR). Σε κάθε πινακίδα υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και με την ένδειξη: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Μ.Ε.». Στην επιφάνειά τους τίθεται επίσης, ως σήμανση ασφαλείας, το εθνόσημο της Ελλάδας στο μέσον της πινακίδας ως προς το ύψος, είτε επαναλαμβανόμενο ανά εκατό χιλιοστά στον οριζόντιο άξονα, είτε μία φορά ανάμεσα στο αριστερό μπλε πεδίο και το πρώτο γράμμα του συνδυασμού.

Πίνακας περιεχομένων

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1984 έως σήμερα


Οι ακόλουθοι κατάλογοι περιέχουν όλες τις ομάδες συνδυασμών πινακίδων που ακολουθούν το σύστημα ΧΧΧ-0000, όπου Χ ένας χαρακτήρας (γράμμα) από τους Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, και 0 ένα από τα ψηφία 0 έως 9. Στους καταλόγους αναφέρονται μόνο οι 2 πρώτοι χαρακτήρες, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου ορισμένοι συνδυασμοί έχουν διατεθεί είτε σε άλλες περιοχές σε σχέση με την κανονική σειρά, είτε για ειδικές κατηγορίες οχημάτων, όπως τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή και ατελώς, τα φορτηγά Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών (κόκκινες πινακίδες) και τα οχήματα Κρατικών Υπηρεσιών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ (πορτοκαλί πινακίδες).

Σε κάθε ομάδα συνδυασμών το τρίτο γράμμα ακολουθεί την αλφαβητική σειρά Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ, αν και αναφέρεται διαφορετικά. Το τελευταίο συμβαίνει μόνο στην πρώτη ομάδα των συνδυασμών που προβλέφθηκε για όλους τους νομούς (πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης), όπου κάποιοι συνδυασμοί, οι λεγόμενοι "Προσωρινά εξαιρούμενοι συνδυασμοί", αρχικά εξαιρούνται από τη σειρά εκτύπωσης και διάθεσης των πινακίδων. Στην Αττική έχουν Υ, Ι, Ζ, που το Υ αντιστοιχεί στην περιοχή της Αθήνας, το Ι στη Δυτική Αττική και το Ζ στην Ανατολική Αττική και στον Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη έχουν Ν. Τέτοιοι συνδυασμοί είναι οπωσδήποτε όσοι έχουν τρίτο γράμμα το Ι (πλην Αχαΐας), το Ο ή το Υ, όσοι έχουν τρίτο γράμμα ίδιο με το δεύτερο γράμμα του συνδυασμού (πλην Αχαΐας), ενώ σε κάποιους νομούς, κυρίως αυτούς με μικρό αριθμό ταξινομήσεων και άρα αργό ρυθμό εξέλιξης των συνδυασμών, εξαιρούνται και μερικοί ακόμα.

Σε παρένθεση, μετά το όνομα του νομού, δίνεται η πόλη όπου εδρεύει η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικoινωνιών της εκάστοτε Νομαρχίας. Η πόλη αυτή είναι η πρωτεύουσα του νομού. Ωστόσο σε ορισμένες νομαρχίες που λειτουργούν τέτοιες υπηρεσίες σε περισσότερες από μία πόλεις, είτε δίνονται 2 διαφορετικές ομάδες συνδυασμών σαν να επρόκειτο για διαφορετικό νομό, π.χ. στο νομό Λέσβου δίνονται οι συνδυασμοί ΜΥ*, ενώ στη νήσο Λήμνο, που ανήκει στον ίδιο νομό, δίνονται οι συνδυασμοί ΜΗ*, είτε δίνονται διαφορετικά τμήματα των συνδυασμών από την ίδια ομάδα. Η πρώτη περίπτωση αφορά νομούς όπου είχαν δημιουργηθεί τμήματα συγκοινωνιών εκτός της πρωτεύουσας του νομού πριν την υπουργική απόφαση του 1982 που καθόριζε τις προδιαγραφές των πινακίδων κυκλοφορίας με τρία γράμματα και τις κατανομές των αντίστοιχων συνδυασμών γραμμάτων (τέτοια τμήματα είναι του Αγρινίου, της Ορεστιάδας, της Κω και της Λήμνου), ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα τμήματα δημιουργήθηκαν μετά το 1982 (π.χ. Ναύπακτος, Θήβα, Αλιβέρι κλπ) και σε παρένθεση αναφέρονται όλες οι πόλεις όπου αυτά λειτουργούν.

Ταξινόμηση ανά νομό

Πινακίδες μοτοσικλετών

Οι πινακίδες αυτές ακολουθούν το σύστημα αρίθμησης των αυτοκινήτων αλλά έχουν από έναν έως τρεις αριθμούς και είναι της μορφής ΧΧΧ-1, ΧΧΧ-99, ΧΧΧ-999 (όπου Χ, χαρακτήρας) με λευκό χρώμα και μαύρα γράμματα. Στο τρίτο γράμμα ακολουθεί την αλφαβητική σειρά (Α,Β,Ε,Ζ,Η,Ι,Κ,Μ,Ν,Ο,Ρ,Τ,Υ,Χ) και ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1990. Πριν από το 2006 υπήρχε μόνο εθνόσημο αριστερά κάτω. Μετά από το 2006 υπάρχει μπλε τμήμα με την ευρωπαϊκή σημαία και τον κωδικό της Ελλάδας GR στα αριστερά επάνω καθώς και εθνόσημο στα αριστερά κάτω.

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1972 έως το 1985


Πινακίδες με 2 χαρακτήρες και 4 ψηφία.

Οι ακόλουθοι κατάλογοι περιέχουν όλους τους συνδυασμούς πινακίδων που ακολουθούν το σύστημα ΧΧ-0000, όπου Χ χαρακτήρας και 0 ψηφίο.

Ταξινόμηση ανά νομό

Ταξινόμηση αυτοκινήτων (και μοτοσικλετών) ΙΧ και ΔΧ, ανά κωδικό αριθμό γραφείου συγκοινωνιών, από το 1972 έως το 1985.

Περιοχές Αττικής (2 γραφεία συγκοινωνιών):

Περιοχές Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων (περισσότερο Α) (7 γραφεία συγκοινωνιών)

Περιοχές Μακεδονίας (περισσότερο Ν) (9 γραφεία συγκοινωνιών)

Περιοχές Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (περισσότερο Ρ) (11 γραφεία συγκοινωνιών)

Περιοχές Θεσσαλίας, Βόρειας Στερεάς Ελλάδας (περισσότερο Τ) (7 γραφεία συγκοινωνιών)

Περιοχές Ηπείρου και Β. Ιονίων Νήσων (Περρισότερο Ι) (6 γραφεία συγκοινωνιών)

Περιοχές Κρήτης (περισσότερο Η) (4 γραφεία συγκοινωνιών)

Περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (περισσότερο Κ) (6 γραφεία συγκοινωνιών

Ειδικές κατηγορίες: ΕΥ (αφορολόγητα οχήματα υπεράκτιων εταιριών), ΚΥ (Κρατικές Υπηρεσίες).

Δεν δόθηκαν ποτέ: ΕΧ, ΙΧ, ΚΚ

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1956 έως το 1972


Το 1956 το σύστημα άλλαξε και πάλι σε αριθμούς και ήταν σχετικά απλό. Η αρίθμηση ξεκίνησε το έτος 1956 από τον αριθμό "1" και έφτασε την άνοιξη του 1972 στον εξαψήφιο αριθμό 451.000 περίπου. Οι χαρακτήρες ήταν μαύροι το φόντο λευκό. Μια ξεχωριστή λωρίδα υπήρχε στο επάνω τμήμα των πινακίδων όπου υποδεικνυόταν η πόλη ή η περιφέρεια της εγγραφής του οχήματος (π.χ. "Α" για την Αθήνα, "Θ" για την Θεσσαλονίκη, "Ηπ" για την Ήπειρο κλπ), ο αριθμός "56" και τέλος ο τύπος χρήσης του οχήματος (ΙΧ, ΔΧ κλπ). Μετά το 1960 η λωρίδα στην μπροστινή πινακίδα αφαιρέθηκε και η πινακίδα έγινε μικρότερη σε ύψος, ενώ στην πίσω πινακίδα η λωρίδα απέκτησε μπλε χρώμα. Τέλος γύρω στο 1962-63 το "56" στο άνω τμήμα της πινακίδας άλλαξε σε "60" (καθώς είχε προβλεφθεί νέα απογραφή το 1960 -με διατήρηση όμως της υπάρχουσας αριθμοδότησης- η οποία όμως και πάλι καθυστέρησε 2-3 χρόνια). Αυτή η τελευταία αλλαγή ήταν και υποχρεωτική αν και ουσιαστικά τα οχήματα δεν άλλαξαν αριθμό κυκλοφορίας. Το 1972 όταν και άλλαξε εντελώς το σύστημα αριθμοδότησης (σε γράμματα και αριθμούς) δεν ήταν υποχρεωτική η αλλαγή αυτών των πινακίδων στα υπάρχοντα οχήματα, ως εκ τούτου, οι λεγόμενες "εξαψήφιες" πινακίδες (που στην πραγματικότητα δύναται να έχουν από 1 έως και 6 ψηφία) μπορούν ακόμα περιστασιακά να εντοπιστούν (το 2018) σε μερικά παλιά οχήματα.

Περιφέρειες εγγραφής οχημάτων

Οι περιφέρειες εγγραφής των οχημάτων υποδεικνυόταν με τα αντίστοιχα γράμματα στο επάνω τμήμα των πινακίδων και ήταν:

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1954 έως το 1956


Οι πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων την περίοδο 1954-1956 ήταν της μορφής Χ-00, Χ-000, Χ-0000 και Χ-00000, αποτελούνταν από ένα γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου που ήταν το αρχικό γράμμα της πόλης στην οποία είχαν λάβει την άδεια (π.χ. "Α" για την Αθήνα, "Θ" για την Θεσσαλονίκη, "Π" για την Πάτρα κλπ.) και δύο, τρεις, τέσσερις ή πέντε αριθμούς. Οι χαρακτήρες ήταν μαύροι και το φόντο κίτρινο. Αυτές οι πινακίδες είχαν και μια λευκή λωρίδα στο επάνω μέρος χωρισμένη στη μέση που στο αριστερό τμήμα εμφανίζουν το "1953-54" (την αρχική χρονική περίοδο για την αλλαγή) και στο δεξί τον τύπο του οχήματος (π.χ. ΙΧ) και το εθνόσημο της χώρας με μαύρους χαρακτήρες χρησιμοποιώντας μικρότερα τυπογραφικά στοιχεία. Αυτές οι πινακίδες αποσύρθηκαν υποχρεωτικά το 1956.

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1911 έως το 1954


Στην αρχή, από το 1911 και μέχρι το 1954 οι ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας ήταν αρκετά απλές μαύροι αριθμοί σε λευκό φόντο. Οι αριθμοί υποδείκνυαν τον αύξοντα αριθμό που αναγραφόταν στην άδεια του αυτοκινήτου. Ξεκίνησαν από τον αριθμό 1 και έφτασαν στο 75.000 περίπου όταν άλλαξε το σύστημα. Ο ιδιοκτήτης έπρεπε μόνος του να κατασκευάζει τις πινακίδες και οι προδιαγραφές ήταν ελάχιστες και αυτές ήταν: το μέγεθος των πινακίδων, το μέγεθος των αριθμών, καθώς και τα αντίστοιχα χρώματα τους. Αυτό σήμαινε ότι οι πινακίδες δεν ήταν πολύ ομοιόμορφες. Τα ταξί έπρεπε να αναγράφουν το αρχικό γράμμα της πόλης στην οποία είχαν λάβει την άδεια (π.χ. "Α" για την Αθήνα). Το 1954 έγινε υποχρεωτικό για όλα τα οχήματα να αλλάξουν πινακίδες στο νέο σύστημα αρίθμησης.

Ειδικές κατηγορίες οχημάτων


Πινακίδες ειδικών κατηγοριών με 3 χαρακτήρες

Πινακίδες με 3 χαρακτήρες.

Οχήματα δημόσιας χρήσης

Κρατικά αυτοκίνητα

Πινακίδες δοκιμής

Ανάπηροι πολέμου

Πινακίδες ειδικών κατηγοριών με 2 χαρακτήρες

Κρατική υπηρεσία

Σώματα ασφαλείας

Ένοπλες δυνάμεις

Διπλωματικό σώμα και ξένες αποστολές

Μηχανήματα έργων

Αγροτικά μηχανήματα

Άλλες ειδικές κατηγορίες

Πινακίδες ειδικών κατηγοριών με 1 χαρακτήρα

Ρυμουλκούμενα

Η αρίθμηση των πινακίδων για τα ρυμουλκούμενα γίνεται με το γράμμα Ρ και από τον αριθμό 1000 έως τον αριθμό 99999.

Πινακίδες Αγίου Όρους

Στο Άγιο Όρος χρησιμοποιούνται διαφορετικού είδους πινακίδες για τα οχήματα και οι οποίες φέρουν τα αρχικά ΑΟ. Οι παλιότερες ήταν της μορφής ΑΟ 000, όπου 000 ένα ως τρία ψηφία. Οι νέες ευρωπαϊκού τύπου, που αριστερά φέρουν το μπλε πεδίο με την ευρωπαϊκή σημαία και το σήμα GR, είναι της μορφής ΑΟ 000 00, όπου 000 τρία ψηφία και 00 δύο ψηφία από το 01 έως το 21. Τα ψηφία 01-20 υποδηλώνουν μία εκ των είκοσι Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και το 21 την Ιερά Κοινότητα. Ωστόσο η γραμματοσειρά είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιείται στις πινακίδες της υπόλοιπης Ελλάδας. Μεταξύ γραμμάτων και αριθμών υπάρχει το έμβλημα του Αγίου Όρους, ο δικέφαλος αετός.

Λίστα κωδικών ιερών μονών [1]
Κωδικός Ιερά Μονή
1 Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας
2 Ι.Μ. Βατοπεδίου
3 Ι.Μ. Ιβήρων
4 Ι.Μ. Χιλιανδαρίου
5 Ι.Μ. Διονυσίου
6 Ι.Μ. Κουτλουμουσίου
7 Ι.Μ. Παντοκράτορος
8 Ι.Μ. Ξηροποτάμου
9 Ι.Μ. Ζωγράφου
10 Ι.Μ. Δοχειαρίου
11 Ι.Μ. Καρακάλλου
12 Ι.Μ. Φιλοθέου
13 Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας
14 Ι.Μ. Αγίου Παύλου
15 Ι.Μ. Σταυρονικήτα
16 Ι.Μ. Ξενοφώντος
17 Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου
18 Ι.Μ. Εσφιγμένου
19 Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονος
20 Ι.Μ. Κωνσταμονήτου
21 Ιεράς Κοινότητας / Δημόσιων Υπηρεσιών

Αλφαβητική ταξινόμηση πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων της Ελλάδας

Πηγές


Εξωτερικοί σύνδεσμοι


  1. Giannis, Keliotis (10 Δεκεμβρίου 2011). «ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ: 385 - Πινακίδες κυκλοφορίας Αγιορειτικών οχημάτων» . ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. Ανακτήθηκε στις 18 Ιουνίου 2020. Κατηγορίες: Μεταφορές στην Ελλάδα | Πινακίδες οχημάτων κατά χώρα


Ημερομηνια: 15.03.2021 07:54:01 CET

πηγή: Wikipedia (συγγραφείς [ιστορία])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

αλλαγές: Όλες οι εικόνες και τα περισσότερα στοιχεία σχεδίασης που σχετίζονται με αυτές, καταργήθηκαν. Μερικά εικονίδια αντικαταστάθηκαν από το FontAwesome-Icons. Ορισμένα πρότυπα καταργήθηκαν (όπως "άρθρο χρειάζεται επέκταση) ή εκχωρήθηκαν (όπως" hatnotes "). Τα μαθήματα CSS καταργήθηκαν ή εναρμονίστηκαν.
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι της Wikipedia που δεν οδηγούν σε άρθρο ή κατηγορία (όπως "Redlinks", "links to the edit page", "links to portal") καταργήθηκαν. Κάθε εξωτερικός σύνδεσμος έχει ένα επιπλέον εικονίδιο FontAwesome. Εκτός από μερικές μικρές αλλαγές του σχεδιασμού, καταργήθηκαν τα μέσα πολυμέσων, οι χάρτες, τα πλαίσια πλοήγησης, οι εκφωνούμενες εκδόσεις και οι μικρο-μορφοποιήσεις Geo.

Παρακαλώ σημειώστε: Επειδή το δεδομένο περιεχόμενο λαμβάνεται αυτόματα από τη Wikipedia τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια μη αυτόματη επαλήθευση ήταν και δεν είναι δυνατή.
επικοινωνήστε μαζί μας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
δείτε επίσης: νομική ειδοποίηση & πολιτική απορρήτου.