Νομισματική μονάδαΝομισματική μονάδα (Αγγλικά: Currency) είναι το μέγεθος εκείνο βάσει του οποίου υπολογίζονται ή εκφράζονται οικονομικές αξίες. Χρησιμοποιείται ευρέως κατά την διαδικασία των συναλλαγών, των αποτιμήσεων αγαθών, υπηρεσιών ή την έκφραση άλλων οικονομικών μεγεθών.

Δεν πρέπει να συγχέεται με τα νομίσματα (κέρματα) ή τα χαρτονομίσματα.

Ιστορικό


Όσο το εμπόριο αναπτυσσόταν και ο αντιπραγματισμός (εμπόριο με βάση την ανταλλαγή αγαθών) ήταν ανεπαρκής ως πρακτική, έπρεπε να επινοηθούν τρόποι ώστε να υπάρξει ένας κοινός τρόπος υπολογισμού των οικονομικών αξιών, μια σταθερή οικονομική μονάδα δηλαδή που να είναι κοινώς αποδεκτή.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος αυτού του υπολογισμού ήταν ο όγκος ή το βάρος. Έτσι ένα αγαθό ευρέως αποδεκτό στις συναλλαγές π.χ. σιτάρι, κριθάρι, άργυρος, κτλ με βάρος ή όγκο ίσο με μία πρότυπη μονάδα όγκου ή βάρους αποτέλεσαν τις πρώτες μορφές νομισματικής μονάδας. Με την εξέλιξη της πρακτικής αυτής επιλέχτηκαν από τους συναλλασσόμενους υλικά τα οποία ήταν λιγότερο φθαρτά και η αξία τους δεν μεταβαλλόταν ανάλογα με την εποχή ή τις συνθήκες. Τα μέταλλα ήταν αυτά πού πληρούσαν σε μεγάλο βαθμό τις προδιαγραφές αυτές τα οποία εξελίχθηκαν και πήραν την μορφή νομισμάτων (κερμάτων).

Με την πάροδο του χρόνου η νομισματική μονάδα εκτός από το να αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ποσότητα κάποιου κοινώς αποδεκτού αγαθού π.χ. ο χρυσός, ο άργυρος μπορεί να επιβληθεί στις συναλλαγές από κάποια αρχή (π.χ. το κράτος) χωρίς να αντιστοιχεί σε κάποιο αγαθό. Στην τελευταία περίπτωση αναφερόμαστε στο νόμιμο χρήμα το οποίο αποτελεί την πλέον διαδεδομένη πρακτική μετά την δεκαετία το 1970. Ακόμη υπήρξαν νομισματικές μονάδες οι οποίες είχαν άυλη μορφή όπως ήταν η ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα (ECU), ή το ευρώ (το τελευταίο για ένα μικρό χρονικό διάστημα).

Οι νομισματικές μονάδες εκφράζονται με κάποιο όνομα π.χ. δραχμή, οβολός, τάλαντο, ευρώ, κτλ και τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητος ένας πιο συγκεκριμένος προσδιορισμός για την περιγραφή τους. Έτσι για παράδειγμα για την λίρα χρειάζεται επιπλέον ο προσδιορισμός της χώρας π.χ. λίρα Μεγάλης Βρετανίας και λίρα Αιγύπτου κτλ αφού με την λέξη λίρα η κάθε χώρα που έχει υιοθετήσει την συγκεκριμένη μονάδα στις συναλλαγές της, εκφράζει εντελώς διαφορετικά μεγέθη οικονομικών αξιών.

Δείτε επίσης

Κατηγορίες: Νομισματολογία | Αγορά συναλλάγματος


Ημερομηνια: 27.03.2021 07:33:27 CET

πηγή: Wikipedia (συγγραφείς [ιστορία])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

αλλαγές: Όλες οι εικόνες και τα περισσότερα στοιχεία σχεδίασης που σχετίζονται με αυτές, καταργήθηκαν. Μερικά εικονίδια αντικαταστάθηκαν από το FontAwesome-Icons. Ορισμένα πρότυπα καταργήθηκαν (όπως "άρθρο χρειάζεται επέκταση) ή εκχωρήθηκαν (όπως" hatnotes "). Τα μαθήματα CSS καταργήθηκαν ή εναρμονίστηκαν.
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι της Wikipedia που δεν οδηγούν σε άρθρο ή κατηγορία (όπως "Redlinks", "links to the edit page", "links to portal") καταργήθηκαν. Κάθε εξωτερικός σύνδεσμος έχει ένα επιπλέον εικονίδιο FontAwesome. Εκτός από μερικές μικρές αλλαγές του σχεδιασμού, καταργήθηκαν τα μέσα πολυμέσων, οι χάρτες, τα πλαίσια πλοήγησης, οι εκφωνούμενες εκδόσεις και οι μικρο-μορφοποιήσεις Geo.

Παρακαλώ σημειώστε: Επειδή το δεδομένο περιεχόμενο λαμβάνεται αυτόματα από τη Wikipedia τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια μη αυτόματη επαλήθευση ήταν και δεν είναι δυνατή.
επικοινωνήστε μαζί μας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
δείτε επίσης: νομική ειδοποίηση & πολιτική απορρήτου.