ΝαυτιλίαΟι μέθοδοι και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον ασφαλή πλου ενός πλωτού ναυπηγήματος πάνω στην υδάτινη επιφάνεια του πλανήτη μας αποτελούν το αντικείμενο της ναυσιπλοΐας ή ''ναυτιλίας'' όπως είναι  ευρύτερα γνωστή , δηλαδή η τέχνη και η επιστήμη του προσδιορισμού της θέσης και της ασφαλούς πλεύσης ενός πλοίου από ένα γεωγραφικό σημείο προς ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό προορισμό. Ο χώρος της ναυτιλίας αποτελεί ένα πολυσύνθετο γνωστικό πεδίο συνδυασμού: Μαθηματικων,Φυσικής,Γεωγραφίας,Γεωδαισίας,Χαρτογραφίας,Μετεωρολογίας,Αστρονομίας και Ηλεκτρονικής. Το πεδίο αυτών των γνώσεων αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερων σπουδών, γνωστό σαν Ναυτικές Επιστήμες.

Η ναυσιπλοΐα ανάλογα με την περιοχή που πλέει ενα πλοίο,τα μέσα και τα όργανα που χρησιμοποιεί ,καθώς και τις μεθόδους που εφαρμόζει διακρίνεται ως εξής:

ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΟΥ:

Ακτοπλοΐα ή ακτοπλοϊκή ναυτιλία (Coastal Navigation), ο αρχαιότερος τρόπος ναυσιπλοΐας, "εν όψει ακτών". Όταν αυτή γίνεται σε περιορισμένους χώρους π.χ. στενά, πορθμούς, διώρυγες, λιμάνια καλείται πλοηγική (piloting ή pilotage)

Ωκεανοπλοΐα ή Ποντοπόρος ναυτιλία δηλαδή πλεύση σε ανοιχτή θάλασσα ή ωκεανούς.Ως επιστήμη είναι ανώτερη της ακτοπλοΐας. Απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις σφαιρικής τριγωνομετρίας, αστρονομικών παρατηρήσεων, ραδιοναυτιλίας, ναυτικής μετεωρολογίας κ.λπ. καθώς και απαραίτητες γνώσεις χειρισμού ειδικών οργάνων και συσκευών, η πλήρης γνώση των οποίων και διασφαλίζει την ακρίβεια των επιχειρούμενων πλόων καθώς και την ακριβή κάθε φορά θέση (στίγμα) του πλοίου στους ωκεανούς.

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΛΟΥ:

Ναυσιπλοΐα αναμετρήσεως (dead reckoning), Τα αναζητούμενα στοιχεία (στίγματος, πορείας και απόστασης) βρίσκονται εξ αναμετρήσεως από προηγούμενο γνωστό στίγμα, με γνωστά όμως την πορεία, ταχύτητα και το μεσολαβήσαντα χρόνο.

Αστρονομική ναυτιλία (Celestial navigation),προσδιορισμός θέσης του πλοίου μέσω της θέσης των ουρανίων σωμάτων σε συναρτηση με το χρόνο και το τοπο παρατήρησης.

Χρησιμοποιείται κυρίως στην ποντοπόρο ναυτιλια

Ραδιοναυτιλία (Radionavigation) ή Ηλεκτρονική ναυτιλία (Electronic navigation), είναι το πλέον διαδεδομένο σήμερα είδος ναυσιπλοΐας όπου γίνεται χρήση πληθώρας ηλεκτρονικών συσκευών, ραντάρ, ραδιογωνιόμετρα, πομποδέκτες στίγματος πορείας και ταχύτητας κλπ

Πολική ναυτιλία (Polar navigation), ναυσιπλοΐα σε πολικές περιοχές και χρήση ειδικών χαρτών.

Ναυτιλία σωστικών λέμβων (life-boat navigation), όπου ακολουθούνται ειδικοί τρόποι - μέθοδοι τόσο πλεύσης όσο και γρήγορου εντοπισμού.

Με την οικονομική έννοια ναυτιλία ή «ναυτιλιακή βιομηχανία» είναι η ναυτιλιακή οικονομία, (shipping), που περιλαμβάνει τις θαλάσσιες μεταφορές ανθρώπων και αγαθών και τη γενικότερη ναυτιλιακή οικονομική δραστηριότητα.

Με την γενική έννοια του Εμπορικού Ναυτικού, ναυτιλία ή εμπορική ναυτιλία (merchant marine ή merchant navy) είναι το σύνολο των εμπορικών πλοίων που φέρουν τη σημαία ενός κράτους ή ενός συνασπισμού κρατών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Κατηγορίες: Ναυτιλία


Ημερομηνια: 15.03.2021 07:26:02 CET

πηγή: Wikipedia (συγγραφείς [ιστορία])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

αλλαγές: Όλες οι εικόνες και τα περισσότερα στοιχεία σχεδίασης που σχετίζονται με αυτές, καταργήθηκαν. Μερικά εικονίδια αντικαταστάθηκαν από το FontAwesome-Icons. Ορισμένα πρότυπα καταργήθηκαν (όπως "άρθρο χρειάζεται επέκταση) ή εκχωρήθηκαν (όπως" hatnotes "). Τα μαθήματα CSS καταργήθηκαν ή εναρμονίστηκαν.
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι της Wikipedia που δεν οδηγούν σε άρθρο ή κατηγορία (όπως "Redlinks", "links to the edit page", "links to portal") καταργήθηκαν. Κάθε εξωτερικός σύνδεσμος έχει ένα επιπλέον εικονίδιο FontAwesome. Εκτός από μερικές μικρές αλλαγές του σχεδιασμού, καταργήθηκαν τα μέσα πολυμέσων, οι χάρτες, τα πλαίσια πλοήγησης, οι εκφωνούμενες εκδόσεις και οι μικρο-μορφοποιήσεις Geo.

Παρακαλώ σημειώστε: Επειδή το δεδομένο περιεχόμενο λαμβάνεται αυτόματα από τη Wikipedia τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια μη αυτόματη επαλήθευση ήταν και δεν είναι δυνατή.
επικοινωνήστε μαζί μας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
δείτε επίσης: νομική ειδοποίηση & πολιτική απορρήτου.