ΛύκειοΤο Λύκειο είναι σχολική δομή σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Συνήθως ανήκει στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα ανήκει επίσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το Γυμνάσιο. Έχει διάρκεια παρακολούθησης 3 χρόνια. Δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Πίνακας περιεχομένων

Ανά χώρα


Ελλάδα

Εν λειτουργία

Ένας μαθητής μπορεί να σπουδάσει σε Λύκειο εφόσον το επιθυμεί και αν έχει τελειώσει το Γυμνάσιο. Αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχίσει τις σπουδές του σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Γενικό Λύκειο

Σχολική δομή με διάρκεια φοίτησης τα τρία έτη.

Στο Γενικό Λύκειο, ο μαθητής δύναται να επιλέξει τέσσερις ομάδες προσανατολισμού: 1) Ομάδα Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών 2) Ομάδα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 3) Ομάδα Επιστημών Υγείας και Ζωής 4) Ομάδα Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Ο μαθητής αφού ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Λύκειο, και αφού επιθυμεί , συμμετέχει σε πανελλήνιες εξετάσεις σε ορισμένα μαθήματα. Οι επιδόσεις του σε αυτά τα μαθήματα, λαμβάνονται υπόψη με ειδική στάθμιση, για να κριθεί εάν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές σε Α.Ε.Ι (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πανεπιστήμιο). Από το 1997 (νόμος 2525/1997) έως το 2006 ονομάζονταν Ενιαίο Λύκειο. Με την ψήφιση του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄ 146/13.07.2006) ξαναπήρε το όνομα Γενικό Λύκειο. Το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου αποτελεί επίσημη βεβαίωση ότι κάποιος παρακολούθησε μαθήματα γενικής παιδείας και δεν παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα.

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

Τα Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύθηκαν με τον νόμο 3475/2006, με τον οποίο καταργήθηκαν τα ΤΕΕ του Νόμου 2640/98. Οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ προβλέπεται από τον ίδιο Νόμο να έχουν πρόσβαση σε σχολές ΤΕΙ σε ποσοστό 20% καθώς σε μερικές σχολές των ΑΕΙ για ποσοστό 5%. Το απολυτήριο του Επαγγελματικού Λυκείου είναι ισότιμο αυτού του Γενικού Λυκείου, ενώ ο απόφοιτος αποκτάει και πτυχίο εξειδίκευσης βαθμού 4 (συμφωνα με το εθνικό πλαίσιο προσόντων). Κάνοντας ένα επιπλέον έτος (τάξη μαθητείας) το πτυχίο θα αναβαθμιστεί σε βαθμό 5 κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης[1][2][3]. Τα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης είναι υπό την μορφή τράπεζας θεμάτων και είναι αναρτέα στην σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ . Στα ΕΠΑΛ λειτουργούν οι εξής τομείς: (1) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (2) Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας (3) Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (4) Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών (5) Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (6) Τομέας Μηχανολογίας (7) Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (8) Τομέας Πληροφορικής (9) Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας[4]. Με την αποφοίτηση λαμβάνουν Επαγγελματικό Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών). Μετά την αποφοίτηση, όπως και όλοι οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., μπορούν: να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να φοιτήσουν στο νέο θεσμό του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» και να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους σε επιπέδου 5 κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση  σε αντίστοιχους τομείς ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Ι.Ε.Κ. με φοίτηση 3 εξάμηνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξάμηνων για την απόκτηση νέας και με εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν δίπλωμα επιπέδου 5.

Με τη συμμετοχή των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στο θεσμό της μαθητείας επιχειρείται η ομαλή και ασφαλής είσοδός τους στην αγορά εργασίας, με στόχο τη στήριξή τους μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με άλλες μορφές εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, εξασφαλίζεται, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών, ότι οι μαθητευόμενοι αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις, σχετικές με την ειδικότητά τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ. Αποκτούν επίσης πολύτιμη εργασιακή εμπειρία που τους οδηγεί στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτό απαιτείται και σε πρόσθετα προσόντα για το δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ (150 μόρια).[5]

Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο

Το μουσικό Σχολείο είναι δημόσιο σχολείο που ειδικεύεται στα μαθήματα που αφορούν τον τομέα της Μουσικής και γι' αυτό τον λόγο κατατάσσονται στο σχολεία ειδικής αγωγής. Το πρώτο μουσικό σχολείο ήταν το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης και ιδρύθηκε το 1988, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3345/2-9-1988. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μουσικά σχολεία δείτε: Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας.

Επαγγελματικό Σχολείο (ΕΠΑΣ)

Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ είναι σχολές που ανήκουν στην τυπική Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 3475/06) και ιδρύθηκαν το 1952. Στις σχολές αυτές διδάσκονται αποκλειστικά μαθήματα ειδικότητας, η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ. για 21 ώρες την εβδομάδα και παράλληλα πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους. Καμία Επαγγελματική Σχολή του ΟΑΕΔ δεν χορηγεί απολυτήριο λυκείου.

Πειραματικό Γυμνάσιο-Λύκειο

Τα Πειραματικά σχολεία είναι εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν αξιολογηθεί ως προς τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών και την επιστημονική τους παρουσία, τη συμμετοχή των σχολείων σε καινοτόμες δραστηριότητες καθώς και δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς, την υλικοτεχνική υποδομή και την εμπειρία στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με ΦΕΚ 96/1995 -Αριθ. Φ.27/148/Γ1/160.

Εσπερινό Λύκειο

Αν και τα νυχτερινά σχολεία υπήρχαν από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους, η εσπερινή εκπαίδευση εντάχθηκε στην ουσία στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα με τον Νόμο 309/1976, όπου τόσο τα Γυμνάσια όσο και τα Λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και νυχτερινά. Ο Νόμος 1566/1985 ορίζει ότι στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι μαθητές εφόσον έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. Με το Νόμο 2525/1997 θεσμοθετήθηκε η τετραετής φοίτηση στο εσπερινό λύκειο: η Α' και Β' Εσπερινού Λυκείου αντιστοιχούν στην Α' Ημερησίου, η Γ' Εσπερινού στη Β' Ημερησίου και η Δ' Εσπερινού στη Γ' Ημερησίου Λυκείου. Οι μαθητές των Εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ορισμένο ποσοστό επί του συνόλου των εισακτέων, μέσω Πανελληνίων εξετάσεων που διενεργούνται με διαφορετική (μειωμένη) ύλη και πάνω σε διαφορετικά θέματα από τα ημερήσια λύκεια.[6]

Καλλιτεχνικό Λύκειο

Το Καλλιτεχνικό Λύκειο είναι σχολική δομή ενταγμένη στο πλαίσιο ενός Καλλιτεχνικού σχολείου[7]. Το Πρόγραμμα τους είναι διευρυμένο και περιλαμβάνει, εκτός από όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας του Γενικού Λυκείου, επιπλέον μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας τριών κατευθύνσεων Εικαστικών, Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού[8].[7] Στην Α΄ τάξη Καλλιτεχνικών Λυκείων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων ή μαθητές άλλων Γυμνασίων μετά από ειδικές κατατακτήριες εξετάσεις. Οι απόφοιτοι Λυκείων αυτών συμμετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις όπως αυτοί του Γενικού Λυκείου.[8]

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια-Λύκεια

Με τον Ν.3432/06 (ΦΕΚ 14/2006) η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση παρέχεται στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια (Ε.Γ.), στα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικού Λυκείου στην Ελλάδα[9]


Μαθήματα Α Λυκείου Β Λυκείου
Θρησκευτικά 2 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γενικής Παιδείας) 5 2
Άλγεβρα (Γενικής Παιδείας) 3 3
Γεωμετρία (Γενικής Παιδείας) 2 2
Φυσική (Γενικής Παιδείας) 2 2
Χημεία 2 2
Βιολογία 2 2
Ιστορία (Γενικής Παιδείας) 2 2
Φιλοσοφία - 2
Εφαρμογές Πληροφορικής 2 -
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ - 2
Πολιτική Παιδεία 2 -
Αγγλικά 3 2
Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 1
Φυσική Αγωγή 2 2
Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) - 3
Λατινικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) - 2
Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Φυσική (Θετικών Σπουδών) - 2
Μαθηματικά (Θετικών Σπουδών) - 3
Σύνολο Ωρών: 35 35
Γ Λυκείου
Γενική Παιδεία Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές Σπουδές & Σπουδές Υγείας Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 6 6 6
Θρησκευτικά 1 1 1
Φυσική Αγωγή 3 3 3
Αγγλικά 2 2 2
Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) - 2 2
Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) 2 - -
Μαθήματα Προσανατολισμού
Αρχαία Ελληνικά 6 - -
Ιστορία 6 - -
Κοινωνιολογία (μέχρι 2020-2021)

Λατινικά (από 2021-2022 και εφεξής)

6 - -
Φυσική - 6 -
Χημεία - 6
Μαθηματικά (2ο επιστημονικό πεδίο) - 6 6
Βιολογία (3ο επιστημονικό πεδίο) - 6 -
Πληροφορική - - 6
Οικονομία - - 6
Σύνολο Ωρών: 32 32 32

Καταργηθέντα


Τεχνικό λύκειο

Δημιουργήθηκε με τον Νόμο 576/77 και λειτούργησε μέχρι την κατάργησή του από τον Νόμο 1566/85, οπότε και μετονομάσθηκε σε Τεχνικο-επαγγελματικό Λύκειο. Οι απόφοιτοι του Τεχνικού Λυκείου είχαν πρόσβαση στα ΑΕΙ.

Τεχνικό-επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ)

Δημιουργήθηκε με τον νόμο 1566/85 και αντικατέστησε το Τεχνικό Λύκειο. Το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο χορηγούσε πτυχία με επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με το σημερινό επίπεδο 3, πτυχία τα οποία εκτός της απόδειξης τεχνικής κατάρτισης που παρεχουν, είναι ισότιμα απολυτηρίου Γενικού Λυκείου.[10]

Υπήρχε η δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι χωρίς εξετάσεις, μόνο από τον βαθμό του πτυχίου. Ο αριθμός των εισαχθέντων αντιστοιχούσε σε ένα ποσοστό 25% των συνολικά εισαχθέντων στα Τ.Ε.Ι ετησίως.[11]

Καταργήθηκε με το Νόμο 2640/98, ο οποίος ίδρυσε τα ΤΕΕ (Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια).

Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ)

Έχει καταργηθεί με τον νόμο 3475/2006. Αποτελούσε το σχολείο της Τεχνικής Εκπαίδευσης από το 1998 (όταν καταργήθηκαν τα ΤΕΛ - ΤΕΣ) έως το 2006 που ιδρύθηκαν τα ΕΠΑΛ. Οι μαθητές τους μπορούσαν μέσω ξεχωριστών πανελλήνιων εξετάσεων να έχουν πρόσβαση στα ΤΕΙ. Οι σπουδές στα Τ.Ε.Ε. διαρκούν έως και τρία έτη και οργανώνονται σε δύο κύκλους, Α' και Β', οι οποίοι περιλαμβάνουν επιμέρους τομείς και ειδικότητες. Ο Α' κύκλος σπουδών διαρκεί δύο έτη (μπορεί να είναι και εσπερινής φοίτησης, διάρκειας τριών ετών) ενώ ο Β' κύκλος σπουδών διαρκεί ένα έτος, και ειδικά στα Τ.Ε.Ε. εσπερινής φοίτησης ένα εξάμηνο επιπλέον.[12]

Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ)

Έχει καταργηθεί με τον Νόμο 2525/97 ο οποίος δημιούργησε το Ενιαίο Λύκειο. Ιδρύθηκε με τον Νόμο 1566/85 και λειτουργούσε παράλληλα με το τότε Γενικό Λύκειο.

Το Λύκειο στις άλλες χώρες


Ιταλία

Η Ιταλική λέξη για ένα ανώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο, η Liceo, προέρχεται από το Λύκειο. Ανάμεσα στα ιταλικά είδη λυκείων (Licei) είναι τα[13]: Liceo classico(it) (en) (με κατευθύνσεις στις κλασσικές σπουδές, συμπεριλαμβανομένου Λατινικών, Αρχαίων Ελληνικών και φιλοσοφίας), Liceo scientifico (it) (en) (με κατευθύνσεις σε επιστημονικές σπουδές, και με Λατινικά, Αγγλικά και φιλοσοφία για πέντε χρόνια), Liceo artistico(it) (en) (με κατευθύνσεις καλών τεχνών), Liceo linguistico(it) (en) (ειδικευμένο σε ξένες γλώσσες: δύο ξένες γλώσσες για πέντε χρόνια και μια τρίτη ξένη γλώσσα για τα τελευταία τρία έτη) Liceo musicale e coreutico(it)(με κατευθύνσεις μουσικής και χορού -χορογραφίας) και το Liceo delle scienze umane(it)(με κατευθύνσεις σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες). Αυτά διαρκούν πέντε χρόνια μεταξύ των ηλικιών των δεκατεσσάρων και δεκαεννιά ετών.

Πορτογαλία

Από το 1836 μέχρι το 1978, στο Πορτογαλικό εκπαιδευτικό σύστημα, το λύκειο (liceu), ή το εθνικό λύκειο (liceu nacional), ήταν ένα δευτεροβάθμιο σχολείο το οποίο προετοίμαζε τους μαθητές για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια ή στην πιο γενική εκπαίδευση, Από την άλλη, το τεχνικό σχολείο (escola técnica) ήταν ένα σχολείο προσανατολισμένο στα τεχνικά θέματα.

Μετά από αρκετές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, όλα αυτά τα σχολείο συγχωνεύθηκαν σε ένα μοναδικό σύστημα δευτεροβάθμιων σχολείων (escolas secundárias), τα οποία προσέφεραν τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 7 ως 12.

Σερβία

Το Λύκειο του Σερβικού Πριγκηπάτου ήταν το πρώτο σχολείο ανώτερης εκπαίδευσης στη Σερβία στο οποίο η εκπαίδευση διδασκόταν στην Σερβική γλώσσα. Ιδρύθηκε το 1838 με πρωτοβουλία του Πρίγκηπα Miloš Obrenović του Δεύτερου στο Κραγκούγιεβατς. Όταν το Βελιγράδι έγινε η πρωτεύουσα της Σερβίας το 1841, το Σερβικό Λύκειο μετακόμισε εκεί. Το 1863 μετατράπηκε στο Ανώτερο Σχολείο του Βελγραδίου.

Τουρκία

Η Τουρκική λέξη για το τελευταίο μέρος της προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι lise, η οποία προέρχεται από το Λύκειο.[14] Διαρκεί από 3 ως 5 χρόνια ανάλογα με τον τύπο του σχολείου. Στο τέλος της εκπαίδευσης "lise" τους, οι μαθητές κάνουν το τεστ ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı), δηλαδή την εξέταση για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, για να αποκτήσουν το δικαίωμα να εγγραφούν σε ένα πανεπιστήμιο.

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων


Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» [15]κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5 ο από τα 8 επίπεδα. Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

- Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.

- Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.

- Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

- Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.

- Επίπεδο 5: Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους των ΙΕΚ και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.

- Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).

- Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

- Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

Δείτε επίσης


Παραπομπές


 1. «Ημερίδα: Επαγγελματικές προοπτικές μετά το Επαγγελματικό Λύκειο» . 
 2. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327 (ΦΕΚ Α50/14.05.2015) σελ 539 - 562 : κεφ. Α.Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4186/2013 − Θέματα Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, Ε.Τ. Ανακτήθηκε 1/9/2017
 3. «29-08-2017 Συνέχιση Σπουδών για Αποφοίτους Λυκείου σε ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ.» . 
 4. «Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ» . 
 5. «27-09-17 Μαθητεία αποφοίτων ΕΠΑΛ οπτικοακουστικό μήνυμα (σποτ)» . 
 6. Ο Δρόμος από το Εσπερινό Λύκειο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 7. 7,0 7,1 Υπουργική Απόφαση 88739/Γ7/26-9-2006 (ΦΕΚ 1417/τ.Β΄/29-9-2006): «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων», Ε.Τ. Ανακτήθηκε 30/8/2017
 8. 8,0 8,1 Υπουργική Απόφαση 7885/Δ2/19-1-2016 (ΦΕΚ 190/τ.Β΄/3-2-2016): «Προγράμματα Σπουδών των Μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Λυκείων»
 9. «ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ)» (PDF). 
 10. Γνωμοδότηση Νομικού συμβουλίου του Κράτους.|https://web.archive.org/web/20130810010656/http://www.esos.gr/uploads/gnomodothseis/376-11.pdf
 11. http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=3619704&publDate=[νεκρός σύνδεσμος]
 12. «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ» . 
 13. Μεταρρύθμιση Gelmini (2010) it:Riforma Gelmini
 14. Nişanyan, Sevan. «"Lise" in the Sevan Nişanyan Etymological Dictionary» (στα Turkish). Ανακτήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2009. CS1 maint: Μη αναγνωρίσιμη γλώσσα (link) [νεκρός σύνδεσμος]
 15. «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων - Προσόντα χωρίς σύνορα για εργασία και μάθηση» (PDF). 

Eξωτερικοί Σύνδεσμοι


Ειδικότητες ΕΠΑ.Λ.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ από το 2016

Πλήρης ενημέρωση για το Νέο ΕΠΑΛ για μαθητές,γονείς και εκπαιδευτικούς
Κατηγορίες: Εκπαίδευση


Ημερομηνια: 15.03.2021 08:50:32 CET

πηγή: Wikipedia (συγγραφείς [ιστορία])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

αλλαγές: Όλες οι εικόνες και τα περισσότερα στοιχεία σχεδίασης που σχετίζονται με αυτές, καταργήθηκαν. Μερικά εικονίδια αντικαταστάθηκαν από το FontAwesome-Icons. Ορισμένα πρότυπα καταργήθηκαν (όπως "άρθρο χρειάζεται επέκταση) ή εκχωρήθηκαν (όπως" hatnotes "). Τα μαθήματα CSS καταργήθηκαν ή εναρμονίστηκαν.
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι της Wikipedia που δεν οδηγούν σε άρθρο ή κατηγορία (όπως "Redlinks", "links to the edit page", "links to portal") καταργήθηκαν. Κάθε εξωτερικός σύνδεσμος έχει ένα επιπλέον εικονίδιο FontAwesome. Εκτός από μερικές μικρές αλλαγές του σχεδιασμού, καταργήθηκαν τα μέσα πολυμέσων, οι χάρτες, τα πλαίσια πλοήγησης, οι εκφωνούμενες εκδόσεις και οι μικρο-μορφοποιήσεις Geo.

Παρακαλώ σημειώστε: Επειδή το δεδομένο περιεχόμενο λαμβάνεται αυτόματα από τη Wikipedia τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια μη αυτόματη επαλήθευση ήταν και δεν είναι δυνατή.
επικοινωνήστε μαζί μας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
δείτε επίσης: νομική ειδοποίηση & πολιτική απορρήτου.