Κυβέρνηση της ΕλλάδαςΕλληνική Κυβέρνηση
Πληροφορίες
ΧώραΕλληνική Δημοκρατία
ΕπικεφαλήςΠρωθυπουργός
Διορίζεται απόΠρόεδρος της Δημοκρατίας
Κύριο όργανοΥπουργικό Συμβούλιο
Λογοδοτεί σεΒουλή των Ελλήνων
ΈδραΑθήνα, Ελλάδα
Ιστοσελίδαgovernment.gov.gr

Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, ονομάζεται το συλλογικό όργανο της ελληνικής πολιτείας που έχει ως αποστολή του τον καθορισμό και την κατεύθυνση της γενικής πολιτικής της Xώρας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος και των νόμων.[1]

Η Κυβέρνηση είναι το ανώτατο, μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όργανο της εκτελεστικής εξουσίας και ουσιαστικά το μοναδικό κυρίαρχο όργανο για τη διακυβέρνηση του κράτους, αφού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δε συμμετέχει στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Οι Υφυπουργοί κατά το Σύνταγμα μπορεί να αποτελούν μέλη της Κυβέρνησης, η ισχύουσα νομοθεσία όμως δεν τους περιλαμβάνει σε αυτή. Στην Κυβέρνηση δε συμμετέχει ο Πρόεδρος της Βουλής.

Εκτός από το Υπουργικό Συμβούλιο, προβλέπονται και λειτουργούν και άλλα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, όπως η Κυβερνητική Επιτροπή, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), η Επιτροπή Θεσμών, η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, η Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών και η Επιτροπή για τον Καθορισμό της Στρατηγικής και την Ανάπτυξη της Πληροφορικής, τα οποία επεξεργάζονται ειδικότερα θέματα κυβερνητικής πολιτικής.

Πίνακας περιεχομένων

Σχηματισμός Κυβέρνησης


Μετά τις βουλευτικές εκλογές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει ως Πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει στη Βουλή των Ελλήνων την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών (τουλάχιστον 151) και με πρότασή του τα υπόλοιπα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς. Σε περίπτωση που κανένα κόμμα δε διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή, ακολουθείται η διαδικασία των διερευνητικών εντολών προς τους αρχηγούς των τριών μεγαλύτερων σε κοινοβουλευτική δύναμη κομμάτων, για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού Κυβέρνησης που να απολαύει της εμπιστοσύνης της Βουλής. Αν οι εντολές δεν τελεσφορήσουν, συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το "συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών" και, αν τελικά επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης, επιδιώκεται ο σχηματισμός Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και στη συνέχεια διαλύεται η Βουλή. Αν αποτύχει και η τελευταία αυτή προσπάθεια, ο σχηματισμός Κυβέρνησης όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής για τη διενέργεια εκλογών ανατίθεται στον Πρόεδρο ενός των τριών ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας (Συμβουλίου της Επικρατείας, Αρείου Πάγου, Ελεγκτικού Συνεδρίου) και στη συνέχεια διαλύεται η Βουλή.

Σύνθεση Υπουργικού Συμβουλίου


Το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υπουργοί Επικρατείας (Υπουργοί άνευ χαρτοφυλακίου κατά το Σύνταγμα). Οι Υφυπουργοί δεν αποτελούν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου (άρθρο 1 παρ. 2 Κώδικα Κυβέρνησης, Π.Δ. 63/2005), μπορεί όμως να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει επίσης και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, που διορίζονται μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και πρέπει, κατά το Σύνταγμα, να είναι Υπουργοί (άρθρο 81 παρ. 1).

Σειρά τάξης Υπουργείων


Αυτό το λήμμα ανήκει στη σειρά:
Πολιτικό σύστημα της Ελλάδας

H σειρά τάξης των Υπουργείων σήμερα, καθορίζεται ως εξής:

 1. Υπουργείο Οικονομικών
 2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 3. Υπουργείο Εξωτερικών
 4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 7. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 8. Υπουργείο Υγείας
 9. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 11. Υπουργείο Δικαιοσύνης
 12. Υπουργείο Εσωτερικών
 13. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
 14. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 15. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 16. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 17. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 18. Υπουργείο Τουρισμού

Ποινική ευθύνη μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών


Το άρθρο 86 του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε το 2001, και ο εκτελεστικός του νόμος 3126/2003, όπως τροποποιήθηκε από τον 3961/2011, ρυθμίζουν την ποινική ευθύνη όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργοί για πράξεις τους (εξαιρουμένων των πταισμάτων) που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κυριότερες αποκλίσεις και ιδιαιτερότητες του συστήματος της εν λόγω ποινικής ευθύνης, τόσο ουσιαστικά όσο και διαδικαστικά, συγκριτικά με την κοινή ποινική ευθύνη, αποτελούν:

Επιπλέον απόκλιση μέχρι το ν. 3961/2011 αποτελούσε και η σύντμηση της προθεσμίας παραγραφής των εν λόγω εγκλημάτων στα 5 έτη από το χρόνο τέλεσής τους. Με το νόμο αυτό ευθυγραμμίστηκε το συγκεκριμένο ζήτημα με τις κοινές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή παραγραφή των πλημμελημάτων σε 5 έτη και των κακουργημάτων σε 15 ή 20 έτη, αναλόγως αν απειλείται ποινή πρόσκαιρης ή ισόβιας κάθειρξης. Επίσης επετράπη η επιβολή περιοριστικών όρων (καταβολή εγγύησης, υποχρέωση εμφάνισης κατά διαστήματα στις αρχές κλπ) σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αναγκαστικών μέτρων που πριν τη θέση σε ισχύ του τελευταίου νόμου απαγορεύονταν.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να απονέμει χάρη σε Υπουργό που καταδικάστηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω μόνο με τη συγκατάθεση της Βουλής. Τέτοια συγκατάθεση της Βουλής δόθηκε στις 26/11/1993 επί του αιτήματος του Υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Κουβελάκη προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος απονομής χάρης στον πρώην Υπουργό Οικονομικών Δ. Τσοβόλα και άρσης των συνεπειών της καταδίκης του.

Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης


Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στον Πρωθυπουργό, στην οποία προΐσταται Γενικός Γραμματέας. Κύριος σκοπός της είναι να υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και να παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τις διυπουργικές επιτροπές.

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης διαρθρώνεται στα εξής Γραφεία: το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, το Νομικό Γραφείο, το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων, το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων και το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. Επιπλέον σε αυτή υπάγονται, μεταξύ άλλων, η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) και η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.), η οποία θα υποκατασταθεί από την Επιτροπή Κωδικοποιήσεων και Αναμόρφωσης του Δικαίου (Ε.Κ.Α.Δ.) σύμφωνα με το ν. 4048/2012.

Εικόνες


Παραπομπές


 1. «Σύνταγμα της Ελλάδος» . Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 1 Νοεμβρίου 2007. Ανακτήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2007. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΚατηγορίες: Ελληνική Κυβέρνηση | Πολιτική της Ελλάδας


Ημερομηνια: 15.03.2021 11:36:44 CET

πηγή: Wikipedia (συγγραφείς [ιστορία])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

αλλαγές: Όλες οι εικόνες και τα περισσότερα στοιχεία σχεδίασης που σχετίζονται με αυτές, καταργήθηκαν. Μερικά εικονίδια αντικαταστάθηκαν από το FontAwesome-Icons. Ορισμένα πρότυπα καταργήθηκαν (όπως "άρθρο χρειάζεται επέκταση) ή εκχωρήθηκαν (όπως" hatnotes "). Τα μαθήματα CSS καταργήθηκαν ή εναρμονίστηκαν.
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι της Wikipedia που δεν οδηγούν σε άρθρο ή κατηγορία (όπως "Redlinks", "links to the edit page", "links to portal") καταργήθηκαν. Κάθε εξωτερικός σύνδεσμος έχει ένα επιπλέον εικονίδιο FontAwesome. Εκτός από μερικές μικρές αλλαγές του σχεδιασμού, καταργήθηκαν τα μέσα πολυμέσων, οι χάρτες, τα πλαίσια πλοήγησης, οι εκφωνούμενες εκδόσεις και οι μικρο-μορφοποιήσεις Geo.

Παρακαλώ σημειώστε: Επειδή το δεδομένο περιεχόμενο λαμβάνεται αυτόματα από τη Wikipedia τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια μη αυτόματη επαλήθευση ήταν και δεν είναι δυνατή.
επικοινωνήστε μαζί μας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
δείτε επίσης: νομική ειδοποίηση & πολιτική απορρήτου.