ΙεραρχίαH ιεραρχία είναι πολύ βασική έννοια, καθώς είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προσδίδεται διάταξη ή δομή σε ένα σύνολο από στοιχεία. Κατά την ιεραρχική δομή, κάθε στοιχείο έχει ένα καλά καθορισμένο «επίπεδο» στο οποίο ανήκει. Επίσης, κάθε επίπεδο της ιεραρχίας έχει ένα ακριβώς «από πάνω» επίπεδο και ένα ακριβώς «από κάτω» επίπεδο. Η έννοια της ιεραρχίας έχει πληθώρα πρακτικών εφαρμογών. Για παράδειγμα, το ιεραρχικό δέντρο είναι μία από τις σημαντικότερες δομές δεδομένων της επιστήμης υπολογιστών. Σε όρους αφηρημένης άλγεβρας ορίζεται απλά ως ένα διατεταγμένο σύνολο ή ένας άκυκλος γράφος.

Με τον ελληνικό και σήμερα διεθνή όρο ιεραρχία (hierarchy) χαρακτηρίζεται γενικά η κατά βαθμό σειρά και τάξη που μπορεί ν΄ αφορά διάφορα θέματα, (ζητήματα, ανάγκες, κ.λπ.) , καθώς και πρόσωπα κατά την μεταξύ τους σειρά άσκηση καθηκόντων, ως και αντικείμενα κατά ταξινόμηση, ή διάφορες λειτουργίες κατά σειρά αυτών.

Ειδικά, ιεραρχία ονομάζεται αφενός μεν το αξίωμα του ιεράρχη (επισκόπου), που ταυτίζεται με την έννοια «αρχιεροσύνη», αφετέρου το σύνολο των επισκόπων της Εκκλησίας, π.χ. Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Πίνακας περιεχομένων

Ιεράρχηση


Η πράξη της ιεραρχίας είναι η ιεράρχηση, που μπορεί ν΄ αφορά διαβάθμιση αντικειμένου, ή συστήματος, ή διάστασης, κ.λπ. με κατάληξη μία ταξινόμηση, ή συλλογή, κ.λπ. Η ιεράρχηση εκδηλώνεται είτε κάθετα, κατ΄ ανιούσα ή κατιούσα σειρά, είτε οριζόντια κατά επίπεδο. Συνηθέστερα απεικονίζεται κατά σχήμα πυραμίδας ή ως οργανόγραμμα και σπανιότερα ως γράφημα

Εφαρμογές


Γενικά η ιεραρχία λαμβάνει πλείστες επιμέρους ορολογίες κατ΄ αντικείμενο εξέτασης - ιεράρχησης και τάξεις αυτού. Ειδικότερα στην αλληλογραφία η ιεράρχηση εγγράφων είναι συνώνυμη με την «διαβάθμιση αλληλογραφίας» που μπορεί ν΄ αφορά τόσο την ταχύτητα διεκπεραίωσης (αποστολής και λήψης) αυτών , που φέρεται κατά βαθμό προτεραιότητας, όσο και τον βαθμό ασφαλείας των διακινουμένων εγγράφων και σημάτων, εκ των οποίων βαθμών χαρακτηρίζονται και οι χειριστές αυτών.

Τέλος ο όρος ιεραρχία εξετάζεται ειδικότερα κατ΄ αντικείμενο Δικαίου ως

Δείτε επίσης


Πηγές

Κατηγορίες: Ιεραρχία


Ημερομηνια: 27.03.2021 08:17:24 CET

πηγή: Wikipedia (συγγραφείς [ιστορία])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

αλλαγές: Όλες οι εικόνες και τα περισσότερα στοιχεία σχεδίασης που σχετίζονται με αυτές, καταργήθηκαν. Μερικά εικονίδια αντικαταστάθηκαν από το FontAwesome-Icons. Ορισμένα πρότυπα καταργήθηκαν (όπως "άρθρο χρειάζεται επέκταση) ή εκχωρήθηκαν (όπως" hatnotes "). Τα μαθήματα CSS καταργήθηκαν ή εναρμονίστηκαν.
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι της Wikipedia που δεν οδηγούν σε άρθρο ή κατηγορία (όπως "Redlinks", "links to the edit page", "links to portal") καταργήθηκαν. Κάθε εξωτερικός σύνδεσμος έχει ένα επιπλέον εικονίδιο FontAwesome. Εκτός από μερικές μικρές αλλαγές του σχεδιασμού, καταργήθηκαν τα μέσα πολυμέσων, οι χάρτες, τα πλαίσια πλοήγησης, οι εκφωνούμενες εκδόσεις και οι μικρο-μορφοποιήσεις Geo.

Παρακαλώ σημειώστε: Επειδή το δεδομένο περιεχόμενο λαμβάνεται αυτόματα από τη Wikipedia τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια μη αυτόματη επαλήθευση ήταν και δεν είναι δυνατή.
επικοινωνήστε μαζί μας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
δείτε επίσης: νομική ειδοποίηση & πολιτική απορρήτου.