Ελληνική Στατιστική ΑρχήΕλληνική Στατιστική Αρχή
Σύσταση1956 (ως Ε.Σ.Υ.Ε.)
1986 (ως Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.)
2010 (ως ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
ΔιεύθυνσηΠειραιώς 46 και Επονιτών, 18510 Πειραιάς
ΠρόεδροςΑθανάσιος Κών. Θανόπουλος
Iστοσελίδαstatistics.gr

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η εθνική στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (3832/2010), είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με νομική προσωπικότητα (Ν.Π.Δ.Δ.) και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή. Η λειτουργία της υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων.

Πίνακας περιεχομένων

Σύσταση και οργάνωση


Με το Ν.Δ. 3627/1956 οργανώνεται η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Με το Π.Δ. 224/1986 συνιστάται η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ), υπαγόμενη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με τον Ν.2392/1996 ρυθμίζονται θέματα πρόσβασης της Γ.Γ. ΕΣΥΕ σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία και θέματα στατιστικού απορρήτου.

Το 2010 τίθεται σε ισχύ ο νέος στατιστικός Νόμος 3832/2010, οποίος τροποποιήθηκε με τους 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011, 3965/2011, 4047/2012 και 4072/2012.

Περισσότερα για την ιστορία και τους σταθμούς της Στατιστικής Υπηρεσίας από το 1828, οπότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη απογραφή πληθυσμού, στη διεύθυνση: http://www.statistics.gr/el/history

Σκοπός


Έχει σκοπό τη συστηματική παραγωγή επίσημων στατιστικών, καθώς και τη διενέργεια στατιστικών ερευνών οι οποίες:

Γενικά Στοιχεία


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) συλλέγει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία (official statistics) της Χώρας που αφορούν τον πληθυσμό (είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή της απογραφής πληθυσμού κάθε 10 χρόνια), τους Εθνικούς Λογαριασμούς, τις Επιχειρήσεις, την Αγροτική Παραγωγή, την Υγεία / Κοινωνική Ασφάλιση, την Απασχόληση / Ανεργία, την Εκπαίδευση κλπ. Χρήση των στατιστικών στοιχείων που συλλέγει κάνουν τόσο το ελληνικό κράτος, όσο και διεθνείς οργανισμοί, όπως η UNESCO, ο Ο.Η.Ε., ο Ο.Ο.Σ.Α., αλλά και επιχειρήσεις, επιστήμονες και απλοί πολίτες. Η ΕΛΣΤΑΤ είναι ο συντονιστής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα.

Βασική υποχρέωση της ΕΛΣΤΑΤ είναι η διαβίβαση στατιστικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Η ΕΛΣΤΑΤ απασχολεί 693 εργαζόμενους[1] στην Κεντρική και στις 50 αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής - ΠΥΣ), σε διάφορες περιφέρειες και νομούς της Ελλάδας και εδρεύει στον δήμο Πειραιώς, στην συμβολή των οδών Πειραιώς 46 και Επονιτών, με ταχυδρομικό κώδικα 185 10.

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 213 135 2000

Διοίκηση


Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ είναι ο κ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος ο οποίος προτάθηκε ομόφωνα για τη θέση από διεθνή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και ανέλαβε, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, τα καθήκοντα του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τον Φεβρουάριο του 2016.

Περισσότερα για τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ εδώ και για τη διαδικασία επιλογής του πρόεδρου εδώ .

Ιστορικό[2]:

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

Περίοδος Ονοματεπώνυμο Σχόλια
1956-1970 Πέτρος Κουβέλης
1970-1972 Στυλιανός Γερωνυμάκης
1972-1977 Δημήτριος Αθανασόπουλος
1977-1982 Χρήστος Καρπερής
1982-1984 Ευάγγελος Καλαμποκίδης
1984-1986 Γρηγόρης Κασιμάτης

Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ

Περίοδος Ονοματεπώνυμο Σχόλια
1986-1989 Νικόλαος Ζαχαριάδης
1989 Δημήτριος Κόλλιας Για δύο μήνες
1989-1990 Γεώργιος Συκιανάκης
1990-1993 Εμμανουήλ Κοντοπυράκης [νεκρός σύνδεσμος]
1993-1997 Θεοφανή Ζερβού
1997-2004 Νικόλαος Καραβίτης
2004-2009 Εμμανουήλ Κοντοπυράκης [νεκρός σύνδεσμος]

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Περίοδος Ονοματεπώνυμο Σχόλια
2010-2015 Ανδρέας Γεωργίου
2016-σήμερα Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος

Στατιστικά Στοιχεία


Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει τα αποτελέσματα των στατιστικών της ερευνών, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, σε σειρά δημοσιευμάτων.

Μεταξύ αυτών:

Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα των Δελτίων Τύπου που εκδίδει η ΕΛΣΤΑΤ στο ημερολόγιο .

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για παροχή στατιστικών στοιχείων (με σεβασμό στο στατιστικό απόρρητο) και να πληροφορηθείτε σχετικά με τη διαδικασία εδώ .

Αρμοδιότητες


Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3832/2010 όπως ισχύει, η ΕΛΣΤΑΤ:

  1. Καταρτίζει και εκτελεί το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα και παράγει και δημοσιεύει με την ιδιότητα της "εθνικής στατιστικής υπηρεσίας", όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 223/2009, τις επίσημες, εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές της χώρας και διενεργεί κάθε είδους, τακτικές ή έκτακτες, στατιστικές έρευνες, απογραφές και μελέτες.
  2. Εκπροσωπεί την Ελλάδα ως "εθνική στατιστική υπηρεσία", σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού 223/2009, στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλο αρμόδιο διεθνή οργανισμό.
  3. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία - Eurostat και τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των άλλων κρατών - μελών και τις εθνικές αρχές της επόμενης παραγράφου, καθώς και με άλλους διεθνείς φορείς και οργανισμούς για στατιστικά θέματα και συμμετέχει στις οικείες στατιστικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, ως "εθνική στατιστική υπηρεσία".
  4. Μεριμνά για την έγκαιρη, έγκυρη και αποτελεσματική διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης, καθώς και για την προαγωγή των στατιστικών θεμάτων και της οικονομικής έρευνας στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας της χώρας.
  5. Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όπως ιδίως εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κέντρα μελετών και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας για στατιστικά θέματα, την ενοποίηση της μεθοδολογίας και την εφαρμογή των αρχών στατιστικής του ΕΛ.Σ.Σ. και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
  6. Μπορεί να διαβουλεύεται, να συνεργάζεται και να συμπράττει με όλους τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. για την ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων σε στατιστικούς σκοπούς στους τομείς αρμοδιότητας τους.
  7. Αναπτύσσει, διαχέει και συντονίζει την εφαρμογή του κώδικα ορθής πρακτικής της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας - Eurostat, στο πλαίσιο του ΕΛ.Σ.Σ. Ειδικότερα, παρέχει συμβουλές μεθοδολογικού χαρακτήρα και στατιστικά εργαλεία προς τους λοιπούς φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. και προς κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αναλαμβάνει τη διενέργεια στατιστικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και προσώπων, σύμφωνα με τις κοινοτικές και διεθνείς αρχές και πρακτικές, ώστε να υπάρξει διάχυση κοινά αποδεκτής μεθοδολογίας και περαιτέρω εφαρμογή αυτής.
  8. Μεριμνά για την εμπέδωση των αρχών και των μεθόδων παραγωγής ποιοτικών και αξιόπιστων στατιστικών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος από το σύνολο του προσωπικού της και από τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ.
  9. Μεριμνά για τη διαρκή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσω της συμμετοχής του σε σεμινάρια κατάρτισης.

Παραπομπές


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Κατηγορίες: Στατιστική | Ελληνικές ανεξάρτητες αρχές


Ημερομηνια: 15.03.2021 07:10:09 CET

πηγή: Wikipedia (συγγραφείς [ιστορία])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

αλλαγές: Όλες οι εικόνες και τα περισσότερα στοιχεία σχεδίασης που σχετίζονται με αυτές, καταργήθηκαν. Μερικά εικονίδια αντικαταστάθηκαν από το FontAwesome-Icons. Ορισμένα πρότυπα καταργήθηκαν (όπως "άρθρο χρειάζεται επέκταση) ή εκχωρήθηκαν (όπως" hatnotes "). Τα μαθήματα CSS καταργήθηκαν ή εναρμονίστηκαν.
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι της Wikipedia που δεν οδηγούν σε άρθρο ή κατηγορία (όπως "Redlinks", "links to the edit page", "links to portal") καταργήθηκαν. Κάθε εξωτερικός σύνδεσμος έχει ένα επιπλέον εικονίδιο FontAwesome. Εκτός από μερικές μικρές αλλαγές του σχεδιασμού, καταργήθηκαν τα μέσα πολυμέσων, οι χάρτες, τα πλαίσια πλοήγησης, οι εκφωνούμενες εκδόσεις και οι μικρο-μορφοποιήσεις Geo.

Παρακαλώ σημειώστε: Επειδή το δεδομένο περιεχόμενο λαμβάνεται αυτόματα από τη Wikipedia τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια μη αυτόματη επαλήθευση ήταν και δεν είναι δυνατή.
επικοινωνήστε μαζί μας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
δείτε επίσης: νομική ειδοποίηση & πολιτική απορρήτου.