ΓολγοθάςΟ Γολγοθάς είναι τοποθεσία στην Ιερουσαλήμ και σημείο σταύρωσης του Ιησού Χριστού. Κατά τους χρόνους του Ιησού ήταν βραχώδες ύψωμα βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ και βρισκόταν έξω από το δεύτερο αμυντικό τείχος της πόλης. Σήμερα η γενικά παραδεκτή παραδοσιακή τοποθεσία του βρίσκεται περίπου στο κέντρο της πόλης της Ιερουσαλήμ εντός του μεγάλου τύπου Βασιλικής, Ναού της Αναστάσεως, στην δεξιά πλευρά[1].


Πίνακας περιεχομένων

Η ονομασία


Ο Γολγοθάς στα χρόνια του Ιησού


Κατά Μάρκον . 15,22 «Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶ τόπον, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον κρανίου τόπος.»

Κατά Ματθαίον. 27,33 « Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅ ἐστι λεγόμενος κρανίου τόπος[3]»

Κατά Λουκάν. 23,33 «Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν.»

Κατά Ιωάννην:

19,17 « Παρέλαβον δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἤγαγον· καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον κρανίου τόπον, ὃς λέγεται ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ»

19,18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ' αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν.

19,19 ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. 19,20 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος ὅπου ἐσταυρώθη ὁ ᾿Ιησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον ῾Εβραϊστί, ῾Ελληνιστί, Ρωμαϊστί.

Αποστόλου Παύλου «Προς Εβραίους 13,12 »: 12 διὸ καὶ ᾿Ιησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε.

Με αυτό τον τρόπο ορίζεται η τοποθεσία του Γολγοθά εκτός των τειχών της πόλης της Ιερουσαλήμ κατά το έτος 33μ.Χ. και ταυτόχρονα κοντά στην πύλη των τειχών στην οποία κατέληγε ο δρόμος από το Πραιτώριο. Σημείο που ο Πόντιος Πιλάτος συναντήθηκε με τον Ιησού και από όπου ο Ιησούς ξεκίνησε την Οδό τού Μαρτυρίου ( Via Dolorosa ).

Ο Γολγοθάς μετά την Σταύρωση


Παραπομπές


  1. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. «Τόμος 8, σελίδα 611». Γολγοθάς. Αθήνα: Φοίνιξ ΕΠΕ. σελ. 951. 
  2. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (1964). «Τόμος 4, σελίδα 605». Γολγοθάς. Αθήνα: Αθ. Μαρτίνος. σελ. 1246. 
  3. Ιερά Μητρόπολις Νέας Σμύρνης (΄Αγιος Σώστης). «ΤΑ ΠΑΘΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, Ματθ. 27,33» . 
  4. Νέα Δομή. «Τόμος 7, σελίδα 261». Γολγοθάς. Αθήνα: Εκδόσεις Δομή ΑΕ. σελ. 398. 
  5. Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος-Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος (2010). «Ίδρυσις Ναών επί των Αγίων Τόπων, σελίδα 107». Ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων. 1η Ανατύπωση. Αθήνα: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. σελ. 727. ISBN 978-960-87160-5-6. 


Σημειώσεις


  1. Ιερεμίας 38,39 Και θα επεκταθούν τα όρια αυτής έως τα υψώματα Γαρήβ, η δε πόλις θα κλεισθή όλόγυρα με τείχος από πολυτίμους λίθους.
  2. Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος.(Ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων) σελίδα 109 "Ὥστε κατὰ προδιαγεγραμμένον ἤδη σχέδιον ἔμελλε νὰ καθιδρυθῇ τὸ ἐπὶ τῶν ἁγίων Τόπων τοῦ ἁγίου Τάφου, τοῦ Γολγοθᾶ καὶ τῆς εὑρέσεως τοῦ Σταυροῦ ἁρμονικὸν σύμπλεγμα τῶν καλλιπρεπεστάτων ναῶν."


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Κατηγορίες: Αγιοταφικά προσκυνήματα | Γεωγραφία της Βίβλου | Ιστορία του Χριστιανισμού | Χριστιανικοί χώροι λατρείας | Ιερουσαλήμ | Λόφοι του Ισραήλ | Τόποι εκτέλεσης


Ημερομηνια: 15.03.2021 09:09:29 CET

πηγή: Wikipedia (συγγραφείς [ιστορία])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

αλλαγές: Όλες οι εικόνες και τα περισσότερα στοιχεία σχεδίασης που σχετίζονται με αυτές, καταργήθηκαν. Μερικά εικονίδια αντικαταστάθηκαν από το FontAwesome-Icons. Ορισμένα πρότυπα καταργήθηκαν (όπως "άρθρο χρειάζεται επέκταση) ή εκχωρήθηκαν (όπως" hatnotes "). Τα μαθήματα CSS καταργήθηκαν ή εναρμονίστηκαν.
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι της Wikipedia που δεν οδηγούν σε άρθρο ή κατηγορία (όπως "Redlinks", "links to the edit page", "links to portal") καταργήθηκαν. Κάθε εξωτερικός σύνδεσμος έχει ένα επιπλέον εικονίδιο FontAwesome. Εκτός από μερικές μικρές αλλαγές του σχεδιασμού, καταργήθηκαν τα μέσα πολυμέσων, οι χάρτες, τα πλαίσια πλοήγησης, οι εκφωνούμενες εκδόσεις και οι μικρο-μορφοποιήσεις Geo.

Παρακαλώ σημειώστε: Επειδή το δεδομένο περιεχόμενο λαμβάνεται αυτόματα από τη Wikipedia τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια μη αυτόματη επαλήθευση ήταν και δεν είναι δυνατή.
επικοινωνήστε μαζί μας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
δείτε επίσης: νομική ειδοποίηση & πολιτική απορρήτου.