Βαθμοί και διακριτικά των αξιωματικών του στρατού ξηράς των μελών του ΝΑΤΟΠίνακας περιεχομένων

Ανώτεροι αξιωματικοί (OF 10 - 6) και αξιωματικοί (5 - 1)


NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
 Εσθονία (Edit) No Equivalent No Equivalent No Equivalent
Kindral Kindralleitnant Kindralmajor Brigaadikindral Kolonel Kolonelleitnant Major Kapten Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
Γερμανία (Edit) No Equivalent
General

Generalleutnant

Generalmajor

Brigadegeneral

Oberst

Oberstleutnant

Major

Stabshauptmann

Hauptmann

Oberleutnant

Leutnant

Oberfähnrich

Fähnrich

Fahnenjunker
Alternative: enlisted rank plus bottom thin silver cord indicating cadet's career
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
Ελλάδα (Επεξ.)
Δεν υφίσταται Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος Συνταγματάρχης Αντ/χης Ταγματάρχης Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
Ιταλία (Edit)

No equivalent
generale generale di corpo d'armata con incarichi speciali generale di corpo d'armata
(tenente generale)
generale di divisione
(maggiore generale)
generale di brigata
(brigadiere generale)
colonnello tenente colonnello maggiore primo capitano
capitano
tenente sottotenente
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
Λιθουανία (Edit) No Equivalent No Equivalent No Equivalent
Generolas leitenantas Generolas majoras Brigados generolas Pulkininkas Pulkininkas leitenantas Majoras Kapitonas Vyresnysis leitenantas Leitenantas Kariūnas
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
Ολλανδία (Edit) No Equivalent No Equivalent No Equivalent
Generaal Luitenant - generaal Generaal - majoor Brigade - generaal Kolonel Luitenant - kolonel Majoor Kapitein/Ritmeester 1e Luitenant 2e Luitenant
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
Πολωνία
(Edit)
No equivalent No equivalent No equivalent
Generał Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
Ρουμανία (Edit) No Equivalent No Equivalent
Mareşal[1] General General-locotenent General-maior General de brigadă Colonel Locotenent-colonel Maior Căpitan Locotenent Sublocotenent
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
ΗΠΑ
(Edit)
No Equivalent Various
General of the Army[2] General Lieutenant General Major General Brigadier General Colonel Lieutenant Colonel Major Captain First Lieutenant Second Lieutenant Cadet/Officer Candidate

Ανθυπασπιστές (WO5 - 1)


NATO Rank WO-5 WO-4 WO-3 WO-2 WO-1
Ρουμανία
(Edit)
Maistru Militar Principal Maistru Militar clasa 1 Maistru Militar clasa 2 Maistru Militar clasa 3 Maistru Militar clasa 4

Οι χώρες που δεν αναφέρονται στο σχέδιο είτε δεν έχουν το βαθμό του Ανθυπασπιστή ή σε αυτές οι Ανθυπασπιστές κατατάσσονται στους Υπαξιωματικούς (π.χ. Μεγάλη Βρετανία).

Υποσημειώσεις


  1. Πρόκειται για τιμητικό τίτλο που δόθηκε στον πόλεμο και μετά θάνατο.
  2. Πρόκειται για τιμητικό τίτλο που δόθηκε στον πόλεμο και μετά θάνατο.

Πηγές


Δείτε επίσης


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Κατηγορίες: Πρότυπα βαθμών και διακριτικών στρατών του ΝΑΤΟ | ΝΑΤΟ | Στρατιωτικοί βαθμοί | Στρατιωτικά διακριτικά


Ημερομηνια: 16.03.2021 12:38:53 CET

πηγή: Wikipedia (συγγραφείς [ιστορία])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

αλλαγές: Όλες οι εικόνες και τα περισσότερα στοιχεία σχεδίασης που σχετίζονται με αυτές, καταργήθηκαν. Μερικά εικονίδια αντικαταστάθηκαν από το FontAwesome-Icons. Ορισμένα πρότυπα καταργήθηκαν (όπως "άρθρο χρειάζεται επέκταση) ή εκχωρήθηκαν (όπως" hatnotes "). Τα μαθήματα CSS καταργήθηκαν ή εναρμονίστηκαν.
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι της Wikipedia που δεν οδηγούν σε άρθρο ή κατηγορία (όπως "Redlinks", "links to the edit page", "links to portal") καταργήθηκαν. Κάθε εξωτερικός σύνδεσμος έχει ένα επιπλέον εικονίδιο FontAwesome. Εκτός από μερικές μικρές αλλαγές του σχεδιασμού, καταργήθηκαν τα μέσα πολυμέσων, οι χάρτες, τα πλαίσια πλοήγησης, οι εκφωνούμενες εκδόσεις και οι μικρο-μορφοποιήσεις Geo.

Παρακαλώ σημειώστε: Επειδή το δεδομένο περιεχόμενο λαμβάνεται αυτόματα από τη Wikipedia τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια μη αυτόματη επαλήθευση ήταν και δεν είναι δυνατή.
επικοινωνήστε μαζί μας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
δείτε επίσης: νομική ειδοποίηση & πολιτική απορρήτου.