Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού ΧαρακτήραΑρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση10 Νοεμβρίου 1997
ΤύποςΑνεξάρτητη Διοικητική Αρχή
ΈδραΚηφισίας 1-3, Αθήνα
ΠρόεδροςΠέτρος Χριστόφορος


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), γνωστή (ανεπίσημα) και ως Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη διοικητική Αρχή. Ιδρύθηκε με τον Νόμο 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ο οποίος ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/ΕΚ[1]. Η οδηγία αυτή θέτει κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων[2] σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία της Αρχής ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου 1997.

Η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ιδρυτικού της νόμου 2472/1997, εξυπηρετείται από Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, και αποτελείται από τρία τμήματα: 1. Το τμήμα Ελεγκτών, 2. Το τμήμα Επικοινωνίας και 3. Το τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων.[3]

Πίνακας περιεχομένων

Σκοπός της Αρχής


Ο σεβασμός και η προστασία της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας αποτελούν θεμελιώδη και πρωταρχική επιδίωξη κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Με την πάροδο του χρόνου, η τεράστια πρόοδος στον τομέα της πληροφορικής, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι νέες μορφές διαφήμισης και ηλεκτρονικών συναλλαγών και η ανάγκη της ηλεκτρονικής οργάνωσης του κράτους έχουν σαν συνέπεια την αυξημένη ζήτηση προσωπικών πληροφοριών από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η ανεξέλεγκτη καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικά και χειρόγραφα αρχεία υπηρεσιών, εταιρειών και οργανισμών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ιδιωτική ζωή του πολίτη.

Οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνονται με τις νέες δυνατότητες ταχύτατης επεξεργασίας εκατομμυρίων δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταφοράς πληροφοριών παγκοσμίως μέσω του Ίντερνετ. Αποθήκευση και έρευνα μεγάλου όγκου δεδομένων που παλαιότερα θα απαιτούσε μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και επίπονη εργασία έχει πλέον απλοποιηθεί και γίνεται πολύ πιο εύκολα και ανέξοδα. Για την προστασία του ατόμου στην κοινωνία της πληροφορίας δεν επαρκούν οι παραδοσιακές θεσμικές εγγυήσεις και ρυθμίσεις, αλλά χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση. Για τον σκοπό αυτό στην Ελλάδα, ιδρύθηκε με τον Νόμο 2472/1997 ως ανεξάρτητος διοικητικός φορέας η ΑΠΔΠΧ, η οποία λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 1997. Άλλες αρχές που εποπτεύουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι στην Ελλάδα η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και στην Ευρώπη ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Διατελέσαντες πρόεδροι της Αρχής


Πρώτος[4] πρόεδρος της Αρχής διετέλεσε ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Δαφέρμος, γι' αυτό και τα πρώτα χρόνια η Αρχή ήταν γνωστή και με την ονομασία «Επιτροπή Δαφέρμου», ενώ από το 2003 ως το 2007 τη θέση του προέδρου κατείχε ο Δημήτριος Γουργουράκης, επίσης επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Από το 2007 ως το 2016 τη θέση του προέδρου της ΑΠΔΠΧ κατείχε ο Πέτρος Χριστόφορος, επίτιμος Σύμβουλος της Επικρατείας. Σημερινός πρόεδρος της Αρχής είναι ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κάτοχος Έτος γέννησης Διάρκεια θητείας Αναπληρωτής πρόεδρος Σημειώσεις
Κώστας Δαφέρμος, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Γεννήθηκε στον Αξό Μυλοποτάμου Κρήτης.[5] 24 Ιουλίου 1997 ως 13 Φεβρουαρίου 2003 Γεώργιος Δεληγιάννης, επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης από το 2002 ως το 2004.[6]
Δημήτριος Γουργουράκης, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Σύρος, 1931 13 Φεβρουαρίου 2003 ως 22 Φεβρουαρίου 2008 Γεώργιος Δεληγιάννης, επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης το 2000.
Χρίστος Γεραρής, επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας 1938 22 Φεβρουαρίου 2008 ως 9 Μαΐου 2011 Χρήστος Παληοκώστας, επίτιμος αρεοπαγίτης Υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2012). Παραιτήθηκε από πρόεδρος της Αρχής για προσωπικούς λόγους.[7]
Πέτρος Χριστόφορος, επίτιμος Σύμβουλος της Επικρατείας 9 Αυγούστου 2011 ως 18 Αυγούστου 2016 Γεώργιος Μπατζαλέξης , επίτιμος αρεοπαγίτης Έγινε πρόεδρος μετά την παραίτηση του Γεραρή για προσωπικούς λόγους.[7]
Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας 18 Αυγούστου 2016- Σημερινός πρόεδρος της Αρχής.[8]

Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η 28η Ιανουαρίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επελέγη η συγκεκριμένη ημέρα καθώς στις 28 Ιανουαρίου 1981 θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων[9], η περίφημη Σύμβαση 108, στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το κείμενο αυτό αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές κείμενο του ευρωπαϊκού χώρου με σκοπό την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση αυτή 12 χρόνια μετά, με την ψήφιση του Νόμου 2068/1992.

Υποσημειώσεις


  1. Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών υπάρχει ο Νόμος 2774/1999.
  2. Ως «προσωπικά δεδομένα» ορίζονται, σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997 και την Οδηγία 95/46/ΕΚ, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπό του κάθε ατόμου, για παράδειγμα, το όνομα και το επάγγελμά του ατόμου, η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του, ο τόπος κατοικίας, η φυλετική του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, η θρησκεία που πιστεύει και ασκεί, οι φιλοσοφικές του απόψεις, η συνδικαλιστική του δράση, η υγεία του, η ερωτική του ζωή και οι τυχόν ποινικές του διώξεις και καταδίκες.
  3. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, - (2015). Ετήσια Έκθεση 2014. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. σελ. 12. 
  4. Διατελέσαντες Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι της Αρχής , ανάκτηση 9-7-2018.
  5. 30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ , Τα Νέα ηλεκτρονική έκδοση, 22-12-1999, ανάκτηση 9-7-2018.
  6. Στο ΣτΕ ο Κ.Δαφέρμος κατά της παύσης του ως γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης , in.gr, 8-11-2004, ανάκτηση 9-7-2018.
  7. 7,0 7,1 https://www.inewsgr.com/128/petros-christoforos-neos-proedros-tis-archis-prostasias-dedomenon.htm[νεκρός σύνδεσμος] Πέτρος Χριστόφορος: νέος πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων], 1-9-2011, ανάκτηση 9-7-2018.
  8. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο νέος πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , iefimerida.gr, 6-9-2016, ανάκτηση 9-7-2018.
  9. Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. Το κείμενο της Σύμβασης αυτής μπορεί να βρεθεί εδώ (Αγγλικά).

Πηγές και πρόσθετη ανάγνωση


Βλέπε επίσης

Κατηγορίες: Ελληνικές ανεξάρτητες αρχές | Ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα


Ημερομηνια: 15.03.2021 10:19:32 CET

πηγή: Wikipedia (συγγραφείς [ιστορία])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

αλλαγές: Όλες οι εικόνες και τα περισσότερα στοιχεία σχεδίασης που σχετίζονται με αυτές, καταργήθηκαν. Μερικά εικονίδια αντικαταστάθηκαν από το FontAwesome-Icons. Ορισμένα πρότυπα καταργήθηκαν (όπως "άρθρο χρειάζεται επέκταση) ή εκχωρήθηκαν (όπως" hatnotes "). Τα μαθήματα CSS καταργήθηκαν ή εναρμονίστηκαν.
Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι της Wikipedia που δεν οδηγούν σε άρθρο ή κατηγορία (όπως "Redlinks", "links to the edit page", "links to portal") καταργήθηκαν. Κάθε εξωτερικός σύνδεσμος έχει ένα επιπλέον εικονίδιο FontAwesome. Εκτός από μερικές μικρές αλλαγές του σχεδιασμού, καταργήθηκαν τα μέσα πολυμέσων, οι χάρτες, τα πλαίσια πλοήγησης, οι εκφωνούμενες εκδόσεις και οι μικρο-μορφοποιήσεις Geo.

Παρακαλώ σημειώστε: Επειδή το δεδομένο περιεχόμενο λαμβάνεται αυτόματα από τη Wikipedia τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια μη αυτόματη επαλήθευση ήταν και δεν είναι δυνατή.
επικοινωνήστε μαζί μας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
δείτε επίσης: νομική ειδοποίηση & πολιτική απορρήτου.